Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Dotyczy: rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na zadanie:

 

ROBOTY REMONTOWE i ROZBIÓRKOWE WEWNĄTRZ LOKALU UZYTKOWEGO CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ / GAZETA ZŁOTORYJSKA – I etap robót

  1/ Na zapytanie ofertowe wpłynęło w terminie do12.01.2023r. do godziny 14.00 dziewięć (9) ofert.

  2/ Wyłonionym spośród zgłoszeń do wykonania prac remontowo – rozbiórkowych zgodnie z załączonym przedmiarem robót została firma: BUDOPROJEKT.

 3/ W przypadku niepodpisania umowy ze zleceniodawcą lub rezygnacji z oferty do rozmów w sprawie wykonawstwa robót zostanie zaproszony kolejny oferent biorąc pod uwagę wartość prac w zgłoszonej ofercie.

16 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Roboty remontowo i rozbiórkowe wewnątrz lokalu użytkowego, biuro Centrum Informacji Turystycznej i siedziba Gazety Złotoryjskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Złotoryjski Ośrodek Kultury, pl. Reymonta 5 59 - 500 Zlotoryja poszukuje wykonawcy:

,,Robot remontowych i rozbiórkowych wewnątrz lokalu użytkowego, biuro Centrum Informacji Turystycznej i siedziba Gazety Złotoryjskiej" przy ul. Basztowej 15 w Złotoryi zgodnie z załączonym przedmiarem robot.

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie ZOK do dnia 12.01.2023r. do godziny 14.00.

Pomieszczenia można oglądać po wcześniejszym umówieniu się  w sekretariacie ośrodka kultury bądź telefonicznym 76 87 83 374.

9 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Roboty remontowo i rozbiórkowe wewnątrz lokalu użytkowego, biuro Centrum Informacji Turystycznej i siedziba Gazety Złotoryjskiej

Nabór na wolne stanowisko: GŁÓWNY KSIĘGOWY / GŁÓWNA KSIĘGOWA

Złotoryjski Ośrodek Kultury 59 – 500 Złotoryja, pl. Reymonta 5

OGŁOSZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY / GŁÓWNA KSIĘGOWA

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etatu; rodzaj umowy: umowa o pracę
 2. Określenie wymagań niezbędnych (formalnych):

Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077
ze zm.) następujące wymagania:

 • Ma obywatelstwo państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej
  lub Państwa członkowskiego EFTA, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych;
 • Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym
  do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego;
 • Spełnia jeden z poniższych warunków odnośnie kształcenia:
21 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Nabór na wolne stanowisko: GŁÓWNY KSIĘGOWY / GŁÓWNA KSIĘGOWA